Avocat Doru Botea Drept Bancar

Cabinetul de avocat Doru Botea din Brasov va pune la dispozitie servicii in DREPT BANCAR. Ca drept public constă în supravegherea de către stat asupra activităţii şi organizării bancare, iar ca drept privat, este dreptul contractelor şi tranzacţiilor bancare.

Drept Bancar

    Vă vom expune și explica noțiuni din sfera “clauzelor abuzive”, și vom încerca, împreună cu dvs., să rezolvăm unele probleme pe care le aveți în cazul în care aveți contractat un credit bancar care cuprinde clauze abuzive ce vă vatămă drepturile și interesele și, mai grav, vă împovărează bugetul de care dispuneți prin plata ratelor lunare ale contractului.

    Deseori băncile introduc aceste clauze în contractele incheiate cu ele de o manieră incorecta, așa încât dumneavoastră să nu cunoașteți toate riscurile la care vă expuneți când contractați creditul – de reținut este faptul că aceste clauze abuzive nu se răsfrâng exlusiv asupra contractelor de credit bancar, acestea fiind întâlnite și în cuprinsul altor tipuri de contracte – încheiate între profesioniști (comercianți) și consumatori, care au ca obiect vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii.

    Putem defini clauzele abuzive ca fiind acele prevederi contractuale din contractele de împrumut bancar prin intermediul cărora băncile, într-un mod malițios și în deplină cunostință de cauză, vă impun anumite obligații și riscuri la momentul încheierii contractului, pe care nu vi le prezintă într-un mod onest. O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. În acest fel, dumneavoastră ca și consumator (client) nu vă puteți face o idee generală cu privire la ce pericole din punct de vedere economico-financiar presupune încheierea unui asemenea contract.

    În cazul în care consumatorul (clientul) constată existenţa unei clauze abuzive într-un contract încheiat cu un profesionist (în acest caz, banca), acesta are posibilitatea să denunţe clauza respectivă formulând în acest sens o sesizare sau are posibilitatea de a invoca în mod individual nulitatea clauzei printr-o cerere de chemare în judecată. Pentru a demara astfel de proceduri, vă sfătuim să apelați la serviciile unui avocat care va fi abilitat să vă ofere cele mai bune sfaturi și a vă consilia pentru a reuși să câștigați în înstanță în lupta cu băncile.

    Cabinetul nostru de avocatură a reușit să învingă în cauze împotriva băncilor. În premieră pentru județul Brasov ,a reușit să „înghețe” cursul de schimb pentru fiecare rată dintr-un contract de credit în franci elvețieni (CHF), la cursul fix de 2,28 lei/franc (ianuarie 2008), cât fusese la data contractării creditului și nu cursul de 4,16 lei/franc, cât este în prezent cursul de schimb, cât era cotată moneda CHF la momentul pronunțării. 

    În caz că aveți contractat un credit în franci elvețieni (CHF) sau euro (€) și suportați lunar o rată mult mai mare decât cea stabilită la semnarea contractului, sau în cazul în care aveți nevoie de ajutor, asistență, consiliere pe acest tip de probleme, nu ezitați să ne contactați!

    În prezent, relația dintre o instituție bancară și un client este extrem de complexă, contractele emise sunt voluminoase, iar în timpul colaborării apar, adeseori, modificări din partea băncii. La Cabinetul de avocatura "Doru Botea" oferim partenerilor noștri un serviciu dedicat de consultanță juridică în relația banca – client, pe întreaga durată a executării contractului.

Așadar, în ceea ce privește dreptul  bancar îți oferim următoarele servicii juridice:

  • Întocmim și redactăm rapoarte și opinii legale privind avizarea documentației juridice aferente creditelor ipotecare și imobiliare și asigurarea relației cu birourile notarilor publici pentru formalități aferente;
  • Consultanță și asistență juridică:
      • privind procedurile și condițiile de autorizare în cazul instituțiilor de credit, precum și în cazul instituțiilor financiare nebancare (IFN);
      • privind redactarea de contracte bancare și adaptarea contractelor bancare la modificările legislative în materie;

AVETI NEVOIE DE AVOCAT SPECIALIZAT IN DREPT BANCAR?