Avocat Doru Botea Dreptul Muncii

Cabinetul de avocat Doru Botea din Brasov va pune la dispozitie servicii in DREPTUL MUNCII. Legislația românească privind ocuparea forței de muncă este guvernată, în principal, de Legea Codului muncii și de Legea dialogului social.

Dreptul Muncii

  • Asistenta juridica si reprezentarea clientilor in sedintele de mediere si in litigiile de munca intre angajator si salariat privitoare la contractul individual de munca 
   -incheierea contractului individual de munca 
   -executarea contractului individual de munca 
   -modificarea contractului individual de munca (delegare, detasare) 
   -suspendarea contractului individual de munca (concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporara de munca, concediu pentru cresterea copilului, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav, concediu paternal, concediu pentru formare profesionala, greva, s.a.) 
   -incetarea contractului individual de munca 
   -concedierea colectiva si contestatie la decizia de concediere
   -concedierea individuala si contestatie la decizia de concediere
   -demisie

  • Asistenta juridica si reprezentarea clientilor in sedintele de mediere si in litigiile de munca privitoare la drepturile si obligatiile salariatilor sau angajatorilor
   -negocierea, stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a altor drepturi ce decurg din contractul individual de munca
   -negocierea, stabilirea, incidenta si acordarea drepturilor/indeplinirea obligatiilor decurgand din clauze specifice din contractul individual de munca: clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate
   -stabilirea si acordarea drepturilor privitoare la concedii (de odihna, de studiu, fara plata, medicale)
   -cercetarea, aplicarea si contestarea sanctiunilor disciplinare (avertismentul scris, retrogradarea din functie, reducerea salariului de baza si/sau a indemnizatiei de conducere, desfacerea disciplinara a contractului individual de munca)
   -atragerea raspunderii salariatului pentru restituirea unor sume incasate necuvenit, pentru repararea unor prejudicii aduse angajatorului, pentru incalcarea unor clauze specifice
   -negocierea, stabilirea si acordarea despagubirilor pentru daune materiale
   -negocierea, stabilirea si acordarea despagubirilor pentru daune morale

 • Asistenta juridica si reprezentarea clientilor in sedintele de mediere si in litigiile privitoare la drepturile si obligatiile functionarilor publici, inaltilor functionari publici, functionarilor publici cu statut special (militari, politisti, etc.)

AVETI NEVOIE DE AVOCAT SPECIALIZAT IN DREPTUL MUNCII?